Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Odense byplan

ODENSE BYPLAN

Infografik om ny byplan.

Hensigten med infokampagnen om Odense fra Stor By til Storby var at vise visionen om en sammenhængende by.med fokusset rette på kollektive transportløsninger, grønne byrum og bygninger, samt genskabelse af de tværgående forbindelser i bymidten. Vi følger ruten på kortet, hvor en rød streg tegner ruten, fulgt op af rutens stop.