Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Odense Centrum

ODENSE CENTRUM

Odense Kommune spørger borgerne til råds.

Odense centrum mister omsætning og besøgende. Problemet er ikke enestående for Danmarks 3. største bymen bunder i en generel udvikling hvor mere og mere handel foregår via nettet og flere og flere foretrækker storcentre uden for bymidten. For at få centrum på rette køl gav By — og Kulturudvalget i Odense i sommeren 13 hinanden hånden på, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, hvor kommune, udlejere og forretningsdrivende i fællesskab skulle finde løsninger på udfordringerne. Sammen om Centrum er overskriften på de fælles mål om: flere besøgende – der bliver længere.