Case

Speed drawing for Sønderborg Kommune, Danfoss m.fl.

Speed drawing er en unik metode til at formidle vigtige budskaber på en enkel og nem måde. Ved at bruge speed drawing kan man formidle komplekse budskaber på en enkel måde, hvilket er essentielt når man skal nå bredt ud til en målgruppe. 

Det er netop det, vi valgte at gøre, da vi skulle lave en video for Transformer – en paraplyorganisation, der repræsenterer fem samarbejdspartnere. Opgaven var at skabe en video, der skulle formidle, hvordan man kan implementere miljørigtige energiforsyninger ud til sit hus.

Vi valgte at bruge speed drawing som den primære metode i videoen, fordi det giver muligheden for at formidle komplekse budskaber på en enkel og nem måde. Speed drawing er en unik metode, da det giver publikum mulighed for at følge tegningen “live” i videoen, hvilket gør det nemmere at forstå budskabet.

Vi arbejdede tæt sammen med alle fem samarbejdspartnere for at sikre, at hvert partners budskab kom frem i videoen. Vores tekstforfatter lavede et storyboard og manuskript, hvor speed drawing blev brugt flere gange, og partnerne bidrog med deres specifikke budskaber. I et sådant samarbejde er det vigtigt at have fokus på både resultatet og processen. Derfor sørgede vi for at have en tydelig kommunikation og klare aftaler om tidsfrister for korrektur og andre ting, for at sikre at alle parter blev hørt og var tilfredse med resultatet.

Speed drawing giver også muligheden for at vise processen i videoen. I vores video kunne man følge, hvordan tegningen skred frem, og hvordan budskabet blev formidlet gennem tegningen. Det giver publikum mulighed for at forstå budskabet på en mere visuel måde.

Vi valgte også at bruge speed drawing, fordi det giver muligheden for at vise forskellige scenarier og løsninger i videoen. I vores video kunne man se, hvordan forskellige energiforsyninger kunne implementeres i et hus. Speed drawing giver muligheden for at vise flere scenarier på en overskuelig måde, hvilket gør det nemmere for publikum at forstå budskabet.

Alt i alt er speed drawing en unik metode til at formidle komplekse budskaber på en enkel måde.

Se mere her.

Kunde

Sønderborg Kommune, Danfoss, Transformer

Vi har leveret

  • Speed drawing video explainer
Video fra kampagnen

Projektvideo for Sønderborg Kommune, Danfoss m.fl.

Opgaven var enkel, budskabet komplekst – lav en video, som formidler, hvordan man kan få implementeret miljørigtige energiforsyninger ud til sit hus. Vi valgte at lave en speed drawing video (hånd tegner ’live’ i videoen) da man med speed drawing kan formidle komplekse budskaber på en enkel måde.

Kreativ fortælling

Hvorfor vælge speed drawing

Vores video for Transformer er et godt eksempel på hvordan man kan bruge denne metode til at formidle budskaber om miljørigtige energiforsyninger til hjemmet. Ved at tage højde for alle parters budskaber, ved at have fokus på både resultatet og processen, og ved at bruge speed drawing som den primære metode, var vi i stand til at skabe en video, som både var informativ, visuelt appellerende og underholdende. Speed drawing er en effektiv metode til at nå bredt ud til publikum og formidle komplekse budskaber på en enkel måde, og det er en metode som kan anbefales til andre projekter med tilsvarende formål.

Lad os skabe en dynamisk fortælling på en forståelig måde

Eksempler på lignende produktioner

Væksthus Syddanmark

En klassisk whiteboardanimation med tusch og hvidt papir er en effektiv metode til at tydeliggøre et budskab overfor målgruppen. Som i denne film, vi har lavet for Væksthus Syddanmark.

Miljøstyrelsen om Rødlisten

Dette er en klassisk whiteboard animation, hvor vi tegner os igennem en forklaring på, hvad Rødlisten er, samt hvorfor den er vigtig for naturen i Danmark

LEGO  ønskede at få lavet en videoproduktion, hvor de på en enkel måde forklarer begrebet ‘kreativ læring’. Dette kan hurtigt blive kompliceret,